مجله شانس در حوزه اخبار افراد معروف ایرانی فعالیت می‌کند.