مجله شانس در حوزه اخبار افراد معروف ایرانی فعالیت می‌کند. مطالب سایت توسط کارشناسان مجله شانس از منابع مختلف جمع آوری می‌شود. ما سعی می‌کنیم مطالب را بر اساس واقعیت و اطلاعات صحیح جمع آوری کنیم.

در صورت نیاز به تماس به صفحه ارتباط با ما مراجعه کنید.