بیوگرافیحوزه‌ی سینما، تلویزیون، تئاترحوزه‌ی مدلینگ

صدف طاهریان؛ مدل و بازیگر سابق سینما و تلویزیون ایران

صدف طاهریان بازیگر سابق سینما و تلویزیون ایران است که اکنون در حرفه‌ی مدلینگ در خارج از کشور فعالیت می‌کند. او در سال 1390 برای نخستین بار در فیلم…