بیوگرافی

سید حسن آقامیری

سید حسن آقامیری روحانی ایرانی است که به دلیل سخنرانی های خود با رویکرد رحمانیت خداوند به شهرت رسیده است. او با شکایت دادستان ویژه ی روحانیت تهران و به…